Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng nhà đa năng, nhà bảo vệ và hạ tầng kỹ thuật Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

image_print