Phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 01/10, tại huyện Đắk Song, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Hội Khuyến học tỉnh Đắk Nông phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”.

Tham dự có ông Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở GDĐT và đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND huyện Đắk Song. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 diễn ra từ ngày 01-07/10/2020.

Ông Trần SĨ Thành, PGĐ Sở GDĐT phát biểu tại Lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động ông Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu các ngành, các cấp và người dân tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; chú trọng nâng cao nhận thức cho mọi người về trách nhiệm tự học, học để trở thành công dân tốt; các cơ sở giáo dục tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho tất cả công dân Việt Nam có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo”; tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để vấn đề học tập suốt đời trở thành ý thức thường xuyên của mọi người. Học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt có ích cho xã hội. Đối với cha mẹ học sinh và toàn xã hội hãy quan tâm, tạo mọi điều kiện để con em được học tập, vui chơi và rèn luyện trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nền giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Nguyễn Đức Chính, Phòng GDTX-CTTT