Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 2/10, Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo Đắk Nông đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời cấp tỉnh, năm 2016, với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”. Đồng chí Cao Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự.

Nội dung của tuần lễ học tập suốt đời năm 2016 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; khuyến khích, tạo mọi điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyên điện tử hữu ích; tăng cường các hoạt động tư vấn, tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hữu ích, an toàn; các trường trong toàn tỉnh giới thiệu về sách và các tài liệu điện tử hữu ích trên website nhằm chia sẻ thông tin cũng như phát động các cuộc thi “trưởng thành cùng sách” để các em tự lập ra mục tiêu, kế hoạch đọc của mình.

2354-TT-4(1)

Đồng chí Cao Huy yêu cầu nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời

Cùng với việc tuyên truyền, vận động và khuyến khích người dân đến đọc sách tại các thư viện cộng đồng, chính quyền, đoàn thể các địa phương tổ chức các hoạt động khuyến học đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau nhằm thu hút và hình thành thói quen tham gia, sử dụng thư viện cho mọi người. Các trung tâm học tập cộng đồng hướng dẫn cho người dân biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử.

2354-TT-2(1)

Đại diện các cơ quan, đoàn thể tham dự, hưởng ứng phát động học tập suốt đời

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Huy yêu cầu các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đến tất cả các tầng lớp nhân dân; xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn, đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của các tầng lớp nhân dân. Cùng với làm tốt công tác phổ cập giáo dục các cấp và chống mù chữ cho người lớn, toàn tỉnh tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục cũng như tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

Theo báo Đắk Nông