Phản hồi về việc báo chí đưa tin không đúng với kết luận thanh tra về Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông đã ban hành Công văn số 600/SGDĐT-VP ngày 13/4/2023 gửi các báo về việc đưa tin không đúng với kết luận số 19 của Thanh tra tỉnh.

Chi tiết kèm theo