Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh có 47 giáo viên nữ có trình độ thạc sĩ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt – Công tác tốt giai đoạn (2010 — 2012), thời gian qua lực lượng nữ nhà giáo trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

20_7_1325346405_89

 Trong 3 năm qua, toàn Ngành giáo dục có 1.200 nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; hàng trăm giáo viên được đơn vị tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý giáo dục. Đến nay, việc chuẩn hóa trình độ trong toàn ngành đạt 99,36%, trình độ trên chuẩn đạt 33,6%. Trong đó, bậc tiểu học đạt trên chuẩn cao nhất với 56,4%. Hiện nay, Ngành giáo dục tỉnh có 47 cán bộ giáo viên nữ có trình độ thạc sĩ, 17 giáo viên đang theo học cao học.