Năm học 2020-2021, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh có 45 học sinh theo học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng 14/9, Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập tỉnh Đắk Nông tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021, với 45 học sinh theo học, chia thành 6 lớp, tăng 13 em so với năm học trước; trong đó có 30 em chậm phát triển trí tuệ và tự kỷ, 15 bị câm, điếc.

Ông Trần Thanh Ảnh, Giám đốc Trung tâm đánh trống khai giảng năm học mới

Theo đánh giá, trong năm học 2019-2020, các học sinh đều hoàn thành tốt chương trình giáo dục cá nhân, do giáo viên chủ nhiệm xây dựng dựa trên thực trạng của từng em. Đến cuối năm học, có 4 em được hòa nhập cộng đồng.

Năm học 2019-2020, tất cả học sinh hoàn thành chương trình giáo dục cá nhân

Trong năm học 2020-2021, Trung tâm tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như củng cố, cải tạo cơ sở vật chất cần thiết. Mỗi giáo viên tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học chuyên biệt hướng đến mục tiêu phát triển giáo dục hòa nhập.

Năm học 2020-2021, Trung tâm có 45 học sinh

Trung tâm đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và các hoạt động giao lưu hòa nhập cộng đồng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với công tác giáo dục trẻ khuyết tật, tăng cường nguồn lực cho hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật.

http://baodaknong.org.vn/