Năm học 2017-2018: Giáo dục Đắk Nông đổi mới mạnh mẽ và toàn diện

Lượt xem:

Đọc bài viết

hien4

Giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh khai giảng năm học mới

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nhiều chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Đây là năm học tiền đề, chuẩn bị để áp dụng chương trình giáo dục tổng thể vào năm học 2018-2019.

Chi tiết xem tại đây:

http://baodaknong.org.vn/giao-duc/nam-hoc-2017-2018-giao-duc-dak-nong-doi-moi-manh-me-va-toan-dien-56852.html