Một số nội dung truyên truyền tuần 3 tháng 12/2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh  tế-xã hội  chủ yếu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đạt được cụ thể như sau:

– Tăng trưởng GRDP đạt 7,5%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,50%;  Công  nghiệp  và  xây  dựng tăng 12,90%; Dịch vụ tăng 8,00%; Thuế trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,40%. GRDP bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng.

– Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 21.208 tỷđồng.

– Thu ngân sách nhànước: 3.650 tỷđồng.

– Kết cấu hạ tầng: Tỉ lệ nhựa hóa chung đạt 70%; Tỉ lệ đô thị hóa đạt 28% trở lên; Tỉ lệ hộ được sử dụng điện đạt 99,2%; Tỉ lệ đảm bảo nước tưới cho diện tích cần tưới đạt 83%.

– Lao động và việc làm: Số lao động được tạo việc làm 18.200 lượt người; đào tạo  nghề cho 4.000 người  trởlên; 15% người lao động trong độ tuổi  lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

– Giảm nghèo (theo chuẩn giai đoạn 2021 -2025): Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, riêng tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên.

– Y tế: Đạt 20,2 giường bệnh/vạn dân; đạt 8,5 bác sỹ/vạn dân; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,75%.

– Giáo dục: Tăng thêm 11 trường đạt chuẩn quốc gia.

– Văn hóa: Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường,  thị trấn văn minh đô thị đạt 61%.

– Môi trường: Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; Trồng mới 2.000 ha rừng; tỉ lệ che phủ rừng trên 39%.

Nông thôn mới: Tăng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới; mỗi xã đạt bình quân 16,8 tiêu chí trở lên; Tăng thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

  1. Kế hoạch phát triển ngành hàng cây ăn quả, rau chủ lực và thế mạnh của địa phương tỉnh Đắk Nông, đến năm 2030 trên hệ thống các văn bản quản lý các cấp; đồng thời tuyên truyền các văn bản, chính sách của Trung ương và địa phương liên quan đến phát triển ngành hàng cây ăn quả, rau chủ lực và thế mạnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện truyền thông khác.

– Lồng ghép truyên truyền, phổ biến các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất các loại cây ăn quả, rau chủ lực và thế mạnh của địa phương thông qua các Hội nghị, khóa tập huấn; quảng bá, giới thiệu các sản phẩm rau, quả của tỉnh tại các Hội chợ, Chương trình xúc tiến thương mại; các cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP; các trang Website, sản thương mại điện tử…-Thông tin,  giới thiệumô hình điển hình về sản xuất, chế biến rau, quả hiệu quả, an toàn để học tập nhân rộng

  1. Tuyên truyền về “Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp” được tổ chức vào lúc 13h30 chiều thứ năm, ngày 22/12/2022 tại Trường THPT Quang Trung (Thôn 3, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil). Tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh về giáo dục nghề nghiệp năm 2022.Tuyên truyền về Ngày  Hội  bằng  nhiều  hình  thức để thu  hút  học  sinh  có nhu  cầu  học  nghề tham  gia;  các  doanh  nghiệp, các đơn vị trên địa  bàn  và  các khu vực lân cận có nhu cầu tuyển dụng tham gia Ngày Hội góp phần thiết thực trong công tác phân luồng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh.
  2. Tuyên truyền Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi  Sáng tạo  dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Nông lần thứ XIII năm 2021 –2022 và phát động Cuộc  thi  lần  thứ IX, năm 2022 –2023.

Nhằm  tôn  các  tập  thể và cá nhân đoạt giải, đồng thời động viên, cổ vũ các thanh thiếu niên nhi đồng  trong  tỉnh quan tâm và tích cực hưởng ứng Cuộc thi lần thứ IX năm 2022 –2023.

  1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống bệnh  dịch  (vệ sinh  môi trường, thu gom  phế thải, loại trừ các ổ lăng quăng/bọ gậy, phòng tránh muỗi đốt, vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và nước sạch, sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh…); thực hiện ăn chín, uống  chín; thực  hiện  an  toàn  thực phẩm  trong giết  mổ gia súc,  gia cầm  và  chế biến các sản phẩm từ gia súc, gia cầm.
  2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vị trí, vai trò của người cao tuổi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội trong các hoạt động chăm sóc và phát huy vịtrí, vai  của người  cao  tuổi.  Chú  trọng  tuyên truyền  cho  thế hệ trẻ biết ơn, kính trọng và chăm sóc người cao tuổi; coi công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm của cả hệ thống chính trịvà toàn xã hội, là nghĩa vụcủa từng gia đình; không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động và đẩymạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức, loại hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp với khả năng và trình độ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.