1. Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 11 (từ ngày 27/11-03/12/2023)

  Lượt xem:

 2. Lịch công tác của lãnh đạo Sở tháng 11/2023 (Từ ngày 13/11 đến 19/11/2023)

  Lượt xem:

 3. Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 11 (từ ngày 06/11-12/11/2023)

  Lượt xem:

 4. Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 10/2023 (Từ ngày 23/10-29/10)

  Lượt xem:

 5. Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 10/2023 (Từ ngày 16/10-22/10/2023)

  Lượt xem:

 6. Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 10 (từ ngày 09/10-15/10/2023)

  Lượt xem:

 7. Lịch công tác của lãnh đạo Sở tháng 9 (từ ngày 25/9-01/10/2023)

  Lượt xem:

 8. Lịch công tác lãnh đạo Sở (từ ngày 18/9-24/9/2023)

  Lượt xem:

 9. Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 3 tháng 8/2023 (Từ ngày 14/8-20/8/2023

  Lượt xem:

 10. Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần 2/8/2023 (Từ 07/8-13/8/223)

  Lượt xem:

 11. Lịch công tác lãnh đạo tuần 1 tháng 8/2023 (Từ ngày 31/7-06/8/2023)

  Lượt xem:

 12. Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 7 (từ ngày 24/7 đến 30/7/2023)

  Lượt xem:

 13. Lịch công tác Sở GDĐT tháng 6 (từ ngày 26/6-02/7/2023)

  Lượt xem:

 14. Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 6 (Từ 19/6 đến 25/6/2023)

  Lượt xem:

 15. Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 6 (từ ngày 12/6-18/6/2023

  Lượt xem:

 16. Lịch công tác lãnh đạo Sở từ ngày 05/6-11/6/2023

  Lượt xem:

 17. Lịch công tác lãnh đạo tháng 5/2023 (từ 29/5/-04/6/2023)

  Lượt xem:

 18. Lịch công tác lãnh đạo Sở tháng 5/2023 (Từ ngày22/5-28/5/2023)

  Lượt xem:

 19. Lịch công tác của lãnh đạo tháng 5/2023 (Từ ngày 15/5/21/5/2023)

  Lượt xem:

 20. Lịch công tác lãnh đạo tháng 5/2023 (Từ ngày 24/4 đến 30/4/2023)

  Lượt xem:

 21. Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2023 (Từ ngày 20/3-26/3/2023

  Lượt xem:

 22. Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2023 (Từ 13/3-19/3/2023)

  Lượt xem:

 23. Lịch công tác tuần 2 tháng 3/2023 (Từ ngày 06/3-12/3/2023)

  Lượt xem:

 24. Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2023 (Từ ngày 27/02-05/3/2023

  Lượt xem:

Trang 1 / 41234»