Khai mạc Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Phiên trù bị để thực hiện các nội dung quan trọng của đại hội.

Dự Phiên trù bị có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng 349 đại biểu chính thức đại diện cho 26.544  đảng viên của 12 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Tại Phiên trù bị, 100% đại biểu nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua chương trình phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Đại hội thảo luận và thống nhất chương trình làm việc; thông qua Quy chế làm việc, Nội quy đại hội; quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng và một số nội dung chuẩn bị cho phiên khai mạc đại hội; phân tổ đại biểu.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy điều hành bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Đại hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Nội quy, Quy chế, Chương trình Đại hội chính thức
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội
Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình phiên trù bị
Các đại biểu vào hội trường tham dự phiên trù bị
Đại biểu lực lượng vũ trang vào hội trường dự phiên trù bị

Báo Đắk Nông sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của phiên trù bị.

Nguồn: baodaknong.org.vn