Khắc phục bệnh thành tích, không để học sinh “ngồi nhầm lớp”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mới đây, Sở Giáo dục-Đào tạo đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục về việc khắc phục bệnh thành tích và tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”.

Những trường hợp để học sinh “ngồi nhầm lớp” sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: Giờ học của học sinh Trường tiểu học Hà Huy Tập ở xã Quảng Thành (Gia Nghĩa)

Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp” xuất hiện ở một số địa phương. Vì vậy, để thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, Sở GD-ĐT đề nghị các phòng giáo dục, các cơ sở giáo dục thực hiện một số giải pháp nhằm không để học sinh “ngồi nhầm lớp”.

Theo đó, đối với các đơn vị trực thuộc hàng năm phải tiến hành rà soát trình độ học sinh, xây dựng kế hoạch, bố trí giáo viên kèm cặp, phụ đạo học sinh có học lực yếu. Các trường chú trọng xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục cho từng học kỳ. Giáo viên nghiêm túc trong thực hiện đánh giá, phân loại học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các phòng GD-ĐT tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện chỉ đạo về khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và hiện tượng học sinh “ngồi nhầm lớp” cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Cùng với tập trung nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm của nhà giáo, các nhà trường nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý. Các đơn vị kịp thời giới thiệu gương người tốt, việc tốt, đẩy mạnh thông tin tới người dạy, người học, phụ huynh học sinh và toàn thể xã hội về tinh thần của Nghị quyết 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Theo Báo Đắk Nông online