Kết luận tiếp công dân tháng 4/2024:

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 15/3/2024 đến ngày 14/4/2024, Sở GDĐT đã tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, cụ thể:

1. Tiếp bà Chu Thị Xây

Nội dung: Xin rút toàn bộ nội dung phản ánh, kiến nghị và các tài liệu, minh chứng kèm theo.

Qua tiếp công dân, đã giải thích cho công dân biết theo quy định về pháp luật tiếp công dân.

2. Tiếp ông Lương Xuân Quyền, bà Nguyễn Thị Lân, thí sinh Lương Xuân Thế (con đẻ của ông Lương Xuân Quyền, bà Nguyễn Thị Lân).

Nội dung: Đề nghị Sở GDĐT tổ chức chấm phúc khảo bài thi của thí sinh Lương Xuân Thế theo đúng quy định của pháp luật; cho phép thí sinh Lương Xuân Thế được xem lại bài thi hoặc được phô tô, sao chụp toàn bộ bài thi; góp ý một số nội dung cho ngành GDĐT tỉnh Đắk Nông.

Qua tiếp công dân, đã giải thích cho công dân biết các quy định của pháp luật liên quan đến việc thi học sinh giỏi (Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024). Đồng thời, Sở GDĐT đã giải quyết vụ việc và ban hành Thông báo số 45/TB-SGDĐT ngày 10/4/2024 về Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân để trả lời công dân theo quy định.