Hướng dẫn số 03 của ĐUK các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:

Đọc bài viết

image_print