HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Mô tả

Quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 15 thủ tục hành chính thuộc quản lý chuyên ngành của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép người có yêu cầu về thủ tục hành chính điền và gửi trực tuyến hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Quá trình xử lý hồ sơ sẽ được xử lý trên môi trường mạng.

  1. Phạm vi

Các Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến bao gồm:

– Các thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

+ Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc;

+ Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp;

+ Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông;

+ Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học;

+ Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài;

+ Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt nam;

+ Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia;

+ Đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia;

+ Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học.

– Các thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

+ Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam;

+ Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên;

+ Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ công nghệ thông tin;

+ Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú;

+ Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ;

+ Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp.

III. Quy trình nộp hồ sơ

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với dịch vụ hành chính công lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tổ chức, cá nhân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ https://motcua.daknong.gov.vn/. Nhấn chuột vào nộp hồ sơ qua mạng.

Bước 2: Chọn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo         chọn mức dịch vụ công (mức độ 3 hay 4)        chọn lĩnh vực (lĩnh vực giáo dục và đào tạo hay văn bằng chứng chỉ)        chọn Từ khóa (nhập mã thủ tục hay tên thủ tục tra cứu). Ấn nút Enter.

Bước 3: Vào chọn         sau đó nhập thông tin đầy đủ theo hiển thị trên máy tính, sau đó ấn chuột vào nút đồng ý và tiếp tục.

Bước 4: Đính kèm tệp tin vào các giấy tờ tương ứng, có thể đính kèm tệp có đuôi. pdf hoặc tệp tin nén, dung lượng tối đa là 50Mb. Sau khi đã hoàn tất thông tin bấm chuột vào nút (đồng ý và tiếp tục) nằm ở góc phải.

Lưu ý:

Khi đính kèm các văn bản có chữ ký, dấu của tổ chức, doanh nghiệp (đơn, tờ khai, văn bản khác) phải Ký số (nếu tổ chức, doanh ngiệp, cá nhân đã sử dụng chữ ký số); File đính kèm được định dạng bằng file có đuôi.pdf hoặc ảnh; Các văn bản, tài liệu khác là thành phần hồ sơ như: Chứng chỉ, Giấy chứng nhận, bản sao, chứng minh nhân dân, … phải được scan màu hoặc chụp ảnh màu.

Bước 5: Nhập mã xác nhận, nhấn nút (đồng ý và tiếp tục) để hoàn tất các bước nhập thông tin hồ sơ.

Bước 6: Hoàn tất hồ sơ. Cần lưu lại mã xác nhận để cập nhật hồ sơ khi cần thiết (bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin khi cập nhật hồ sơ).

  1. Nhận kết quả:

Sau khi hoàn tất Hồ sơ, người dân, tổ chức sẽ được nhận kết quả theo quy định của Thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính hoặc yêu cầu Trung tâm hành chính công gửi kết quả theo đường Bưu điện ( người dân không phải thanh toán phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính nhưng nếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện thì phải thanh toán cước phí vận chuyển cho bưu điện).