Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/9/2021, tại phòng họp trực tuyến Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông, Sở GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện “Tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022”. Tại đầu cầu Sở GD&ĐT, đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đ/c Nguyễn Văn Toàn – TUV, giám đốc Sở GD&ĐT đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tại Hội nghị, năm học 2020-2021 dù chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của ngành giáo dục đã nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo công tác giáo dục đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó năm học 2020-2021 hoàn thành mục tiêu kép, đảm bảo chất lượng giáo dục đồng thời phòng chống hiệu quả dịch Covid-19 Mạng lưới, quy mô giáo dục tiếp tục ổn định, từng bước được rà soát, sắp xếp lại phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Toàn tỉnh có 369 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên. Hệ thống giáo dục ngoài công lập phát triển cả 3 cấp học. Tỷ lệ trường mầm non công lập tăng nhanh góp phần giảm bớt gánh nặng cho giáo dục công lập.Trong năm học tăng 04 trường mần non ngoài công lập và 01 trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập tư thục.

Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp vượt chỉ tiêu ở tất cả các lớp học. Khoảng cách chênh lệnh về chất lượng giáo dục giữa thành thị, nông thôn,vùng khó khăn ngày càng thu hẹp. Chất lượng giáo dục mũi nhọn,giáo dục đại trà và giáo dục dân tộc được nâng lên phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi,phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở được duy trì bền vững,chất lượng phổ cập dần được nâng cao. 8/8 huyện, thành phố duy trì kết quả phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi ( đạt 99,4%), trẻ được ăn bán trú ( đạt 90,2%) và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ đến trường. 100% trẻ được theo dõi sự phát triển và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế thế giới. Cấp tiểu học đat 75,8% học sinh được học 2 buổi/ngày,tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học đạt 98.23%, trong đó tỷ lệ học sinh lớp 1 hoàn thành chương trình lớp học đạt 96,66%, Tỷ lệ học sinh lớp 2, 3, 4, 5 hoàn thành lớp học đạt 98.8%. Đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở với toàn tỉnh có 79 trường THCS, 32 trường THPT đều thực hiện giảng dạy Chương trình hướng nghiệp với thời lượng 9 tiết/lớp/năm.. Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai day học các chương trình Tiếng anh 7 năm, 10 năm. Toàn tỉnh ước tính có 95,2% học sinh tiểu học từ 3-5 năm học Tiếng anh, 100% học sinh THCS, THPT theo các chương trình hiện hành. Tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đến năm 2020”.Chất lượng học sinh dân tộc thiểu số được nâng lên, hiện có 55.830 học sinh dân tộc thiểu số (chiếm tỉ lệ 31,68%). Tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành Chương trình lớp học đạt 97,1 %. Triển khai hiệu quả việc thay sách giáo khoa ở lớp 1 Toàn tỉnh có 513 lớp 1 với 15.824 học sinh với phương án tổ chức dạy học 30-32 tiết/tuần, hoàn thành lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 cho năm học 2021-2022.Công tác biên soạn tài liệu giáo dục địa phương diễn ra thuận lợi, đảmbảo tiến độ.Thực hiện đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất,thiết bị dạy học hiện có, xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa,nâng cấp bổ sung điều kiện cơ sở vật chất,thiết bị dạy học phục vụ năm học 2021-2021.

Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư hơn, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được triển khai gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mớiToàn tỉnh hiện có 162 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 49,54%). Tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2020-2021, kết quả có 63/121 dự án đạt giải cấp tỉnh, có 1 giải đặc biệt/2 dự án tham gia cấp quốc gia. Bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia có 19 học sinh đạt giải. Năm học 2021-2022, ngành giáo dục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai hiệu quả Chương trình sách giáo khoa GDPT mới ở các cấp học, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non. Đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau THCS, THPT.Nâng cao chất lượng toàn diện, phát triển giáo dục mũi nhọn.Đẩy mạnh công tác xã hội học tập, giáo dục phổ cập xóa mù chữ.Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên,cán bộ quản lý các cấp. Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định,đánh giá chất lượng và công tác kiểm tra, thanh tra,giám sát.Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các loại hình trường ngoài công lập.

Tại hội nghị, đ/c TônThị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành giáo dục trong năm học 2020-2021. Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19,  năm học 2021-2022 là năm triển khai chương trình sách giáo dục mới đối với lớp 2 và lớp 6 nên toàn ngành giáo dục phải chủ động, bám sát văn bản hướng dẫn, tập trung chỉ đạo công tác giảng dạy đảm bảo kiến thức cốt lõi theo khung chương trình mới.