Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII của Đảng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, các đồng chí: Lê Diễn – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Trung Ký – UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh tham dự.

2549-TT-12

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh, trong quá trình học tập, nghiên cứu, các đại biểu cần bám sát vào các mục đích, yêu cầu nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết; trong đó, tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chủ đạo, những điểm mới, cụ thể hóa về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá của Nghị quyết để chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả. Đồng thời, hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, ngành để rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu, ngay sau khi hội nghị kết thúc, các tỉnh, địa phương theo chức năng và nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng gắn với thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng cấp ủy, cơ quan, đề xuất phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc được giao. Đồng thời, lãnh đạo các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống. Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải thực sự hành động, đoàn kết, đề cao kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết hợp với các cuộc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; chủ động tuyên truyền về Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong cả nước.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản của 3 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đồng chí khẳng định, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững. Việc phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Ngay sau khi kết thúc hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đồng chí Lê Diễn đề nghị, cấp ủy các cấp cần khẩn trương chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân với nội dung, hình thức phù hợp. Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt tham dự hội nghị viết thu hoạch một cách nghiêm túc, đầy đủ nội dung, liên hệ với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương để đề ra các giải pháp phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân theo đúng tinh thần của Nghị quyết.

Theo ĐăkNông Online