Hội nghị tổng kết chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học giai đoạn 2019-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 03/8/2022, Sở GD&ĐT phối hợp với tổ chức Room To Read tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học giai đoạn 2019-2022. Tham dự có Đại diện tổ chức Room To Read, Sở GD&ĐT và đại diện CBQL, Cán bộ phụ trách thư viện của 18 trường tiểu học được Tổ chức Room To Read hỗ trợ toàn phần và bán phần thuộc 4 huyện/TP: Gia Nghĩa, Đắk Rlấp, Đắk Mil, Krông Nô. Bên cạnh đó còn có đại diện của 9 trường được nhân rộng thuộc huyện/TP Gia Nghĩa, Krông Nô, Đắk Mil tham dự.

Ông Lê Bá Cường, Trưởng phòng GDTH-MN Sở GDĐT báo cáo Hội nghị

Nội dung Hội nghị là báo cáo triển khai chương trình thư viện thân thiện của tỉnh và các huyện/thành phố về hoạt động thư viện song hành và hỗ trợ cho hoạt động dạy học, phát triển kỹ năng cho học sinh; giải pháp huy động sự tham gia cộng đồng và duy trì bền vững thư viện; Công tác chỉ đạo nhân rộng mô hình thư viện thân thiện. Trong giai đoạn 2019-2020, có 9 trường được hỗ trợ toàn phần, 9 trường được hỗ trợ bán phần, 9 trường tự nguyện nhân rộng.

Tin, ảnh: Hải Yến