Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 20/01, Đảng uỷ Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, về dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn – TUV, Bí thư Đảng uỷ, GĐ Sở GDĐT, các đồng chí đảng viên trong đảng uỷ.

IMG_4703

Khen thưởng những đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng năm 2015

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Đảng uỷ Sở GDĐT đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015. tại Hội nghị Đảng uỷ Sở GDĐT cũng đã tặng giấy khen của các cấp Uỷ đảng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2015.