Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Sở GDĐT năm 2014

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 13/01/2015, Sở GDĐT đã tiến hành tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Sở GDĐT năm 2014. Về dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, UVBCH Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và Trưởng các Phòng thuộc Sở; các đồng chí đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. Đồng chí Trương Anh-TUV, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

IMG_2936

Hội nghị đã diễn ra công khai, dân chủ, đúng quy trình quy định tại Hướng dẫn số 16-HD/TU. Ban Kiểm phiếu đã tiến hành lấy phiếu: Tổng số phiếu phát ra: 53 phiếu; tổng số phiếu thu vào: 53 phiếu; số phiếu hợp lệ: 52 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.

Kết quả lấy phiều tín nhiệm như sau:

1. Đối với ông Trương Anh- Giám đốc Sở GDĐT:

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm cao: 51 (chiếm 98,08% tổng số phiếu thu về)

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm: 01 (chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về)

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm thấp: 00 (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

2. Đối với ông Nguyễn Văn Hòa- Phó Giám đốc Sở GDĐT:

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm cao: 50 (chiếm 96,15% tổng số phiếu thu về)

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm: 02 (chiếm 3,85% tổng số phiếu thu về)

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm thấp: 00 (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

3. Đối với ông Nguyễn Văn Toàn- Phó Giám đốc Sở GDĐT:

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm cao: 51 (chiếm 98,08% tổng số phiếu thu về)

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm: 01 (chiếm 1,92% tổng số phiếu thu về)

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm thấp: 00 (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

4. Đối với bà Đỗ Thị Việt Hà- Phó Giám đốc Sở GDĐT:

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm cao: 32 (chiếm 61,54% tổng số phiếu thu về)

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm: 17 (chiếm 32,69% tổng số phiếu thu về)

+ Tổng số phiếu Tín nhiệm thấp: 03 (chiếm 5,77% tổng số phiếu thu về)