Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giai đoạn 2018-2020 và triển khai giai đoạn tiếp theo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 2812/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giai đoạn 2018-2020 và triển khai giai đoạn tiếp theo; đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong trường phổ thông.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giai đoạn 2018-2020 và triển khai giai đoạn tiếp theo. Trong đó, đánh giá những việc đã thực hiện, chưa thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và định hướng giải quyết trong thời gian sắp tới để thực hiện Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Bên cạnh đó, các Báo cáo viên của Hội nghị cũng truyền đạt một số nội dung như:  Một số phương pháp tăng cường tổ chức giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh ở các trường phổ thông; Đổi mới nội dung dạy học trong chương trình theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn; Cung cấp, trang bị cho học sinh những kỹ năng tiếp cận, phát hiện, khám phá, lựa chọn và phát triển nghề nghiệp bản thân phù hợp với sở thích, sở trường, năng lực, thể chất, điều kiện kinh tế gia đình; giới thiệu đến học sinh các hướng đi học nghề sau khi tốt nghiệp THCS và THPT.

Tin, ảnh: Hải Yến, Phòng GDTrH-QLCL