HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 27/12, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2018, về dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TUV, Giám đốc Sở GDĐT cùng các đồng chí lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn cơ quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở đã thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động năm 2017. Sau 01 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, tập thể cơ quan Văn phòng Sở đã vượt qua những khó khăn, trở ngại nhất định để gặt hái được những thành quả đáng khích lệ.  Trong năm 2017, có 02 cá nhân được Bộ GDĐT tặng bằng khen, 04 Tập thể LĐXS, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 07 đồng chí, 37 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT và 10 phòng ban đạt Tập thể LĐTT. Có 46/46 CBCC-NLĐ được đánh giá phân loại; Trong đó: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 15 người (chiếm tỷ lệ 32,6%), hoàn thành tốt nhiệm vụ: 29 người (chiếm tỷ lệ 63%), hoàn thành nhiệm vụ: 01 người (chiếm tỷ lệ 2,2%), không hoàn thành nhiệm vụ 01 người.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, GĐ Sở GDĐT chỉ đạo tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế,  vẫn còn một vài cán bộ, công chức chưa thực sự tận tâm, tận lực, chưa thực sự đầu tư thích đáng cho công việc. Sự phối hợp công tác giữa các phòng ban có lúc chưa thật nhịp nhàng, đồng bộ nên một số công việc chưa đạt hiệu quả cao.

Hội nghị cũng đề ra Nghị quyết năm 2018, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ như:

1 .Tổ chức quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tới đội ngũ CBCC-NLĐ trong toàn cơ quan.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018. Hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018, tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để các cấp có những quyết sách tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tỉnh phát triển: xây dựng và củng cố hệ thống cơ sở vật chất các trường học ngày một khang trang hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Triển khai chương trình của Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện Nghị Quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Đăk Nông.

Củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, Trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.

4. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.