Hội đồng GDQP-AN TW: Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) Trung ương đã kiểm tra công tác GDQP-AN tại tỉnh Đắk Nông. 

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương làm trưởng đoàn; Thiếu tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng tham mưu), Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban thư ký Hội đồng GDQP-AN Trung ương  làm phó trưởng đoàn kiểm tra.
2016720-m1

Hội đồng GDQP-AN Trung ương kiểm tra công tác GDQP-AN tại tỉnh Đắk Nông.

Sau khi kiểm tra thực tế tại thị xã Gia Nghĩa, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, chiều cùng ngày Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác GDQP-AN đối với Hội đồng GDQP-AN tỉnh Đắk Nông.
Theo báo cáo, từ đầu năm 2015 đến nay, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã trú trọng quán triệt và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, các hướng dẫn của Hội đồng GDQP-AN Trung ương về công tác GDQP-AN. Hội đồng GDQP-AN tỉnh Đắk Nông đã cụ thể hóa chủ trương, kế hoạch của Hội đồng GDQP-AN Trung ương, đồng thời, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả công tác GDQP-AN tại địa phương. Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm đầu tư sản xuất, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.
Công tác giáo dục cho học sinh, sinh viên đã đi vào nền nếp, thực hiện đúng chương trình, giáo trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần quan trọng trong việc giáo dục khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.
IMG_6443_2

Hội đồng GDQP-AN Trung ương kiểm tra công tác GDQP-AN tại Sở GDĐT

Kết luận kiểm tra, đồng chí Nguyễn Minh Hồng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả của Hội đồng GDQP-AN các cấp tỉnh Đắk Nông đạt được trong công tác GDQP-AN thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu Hội đồng GDQP-AN tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GDQP-AN tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT tỉnh. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đúng quy định, bảo đảm chất lượng. Tiếp tục tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền GDQP-AN với những nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức đa dạng, phương pháp linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.
Biên tập: Bảo Tâm