Học sinh trong toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND tỉnh vừa có Công văn số 546/UBND-KGVX ngày 15/2/2020 về việc tiếp tục cho học sinh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, các đơn vị, địa phương thông báo cho tất cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên, học sinh học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục được nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết tháng 2/2020 để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 nhằm phòng, chống dịch bệnh

Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để theo dõi, quản lý con em trong thời gian tiếp tục nghỉ học nhằm phòng tránh các tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước có thể xảy ra.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở GD-ĐT chủ động tham mưu phương án điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về lùi thời điểm kết thúc năm học và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17/2. Tuy nhiên, sau khi có công văn đề nghị của Bộ GD-ĐT nên UBND tỉnh tiếp tục có văn bản cho học sinh kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh. Theo công văn của Bộ GD-ĐT, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Văn bản UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục cho học sinh tiếp tục nghỉ học và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ GD-ĐT sẽ điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành. Bộ cũng sẽ có phương án điều chỉnh hoạt động dạy học, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.

http://baodaknong.org.vn/

image_print