Giao lưu cán bộ quản lý giỏi cấp Tiểu học toàn quốc

Lượt xem:

Đọc bài viết

(GD&TĐ) – Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012, nhằm đổi mới công tác quản lý chỉ đạo và ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của các cán bộ quản lý cấp Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương phối hợp chuẩn bị Giao lưu cán bộ quản lý giỏi.

images582239_CBQL

Theo đó, mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập một Đoàn Cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học, gồm: Trưởng đoàn: Là cán bộ quản lý, chỉ đạo về giáo dục tiểu học do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cử.

Cán bộ quản lý tham dự giao lưu: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học của Sở; Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đại diện cho các cán bộ quản lý giỏi về giáo dục tiểu học trong những năm đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học, có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

Các cán bộ tham gia giao lưu phải hội đủ các tiêu chuẩn sau: Có sáng kiến về đổi mới công tác quản lý giáo dục tiểu học được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp loại Giỏi; Được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen trong 05 năm gần đây; Được Hội đồng xét chọn cấp tỉnh giới thiệu.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét chọn, lập danh sách Đoàn tham dự Giao lưu cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học toàn quốc và gửi hồ sơ của Cán bộ quản lý giỏi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Giáo dục Tiểu học) 49 Đại Cồ Việt Hà Nội trước ngày 10/02/2012.

Thời gian tổ chức giao lưu, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2012 tại Hà Nội

Giao lưu Cán bộ quản lý giỏi cấp tiểu học toàn quốc là hoạt động thiết thực, nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới công tác quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, biểu dương và khen thưởng những thành tích xuất sắc của cán bộ quản lý cấp tiểu học trên toàn quốc. Nội dung chủ yếu của đợt giao lưu là trao đổi kinh nghiệm quản lý giáo dục tiểu học; đề xuất những sáng kiến trong đổi mới quản lý giáo dục tiểu học.

Bảo Minh