Gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán được tập huấn về kỹ năng đánh giá học sinh tiểu học

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lớp tập huấn được Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức vào ngày 22/10 nhằm cung cấp những kiến thức về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 27 của Bộ Giáo dục-Đào tạo cho gần 100 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Học viên làm việc theo nhóm

Các học viên được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản như: Mục đích, yêu cầu và nội dung phương pháp đánh giá nhằm phát triển phẩm chất năng lực của học sinh tiểu học; quy định về đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập rèn luyện của học sinh; yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực và năng lực đặc thù của học sinh trong đánh giá thường xuyên; quy định về đánh giá định kỳ; sử dụng kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá; trách nhiệm tổ chức thực hiện; cách xét hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình tiểu học; nghiệm thu bàn giao kết quả giáo dục học sinh….

Học viên chia sẻ những băn khoăn trong quá trình triển khai đánh giá học sinh tiểu học

Tại buổi tập huấn, học viên còn thảo luận, chia sẻ những khó khăn, băn khoăn và được giải đáp để triển khai đánh giá học sinh tiểu học ngày càng hiệu quả, thực chất hơn.

Hầu hết các vướng mắc, băn khoăn của học viên được giải đáp, đưa ra hướng xử lý phù hợp

Theo http://baodaknong.org.vn/