BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

[Tiêu điểm (vanban.daknong.edu.vn)] BÁO CÁO Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
(11/05/2021)