Đồng chí Trần Quốc Huy-UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 20/3, đồng chí Trần Quốc Huy-UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tình hình phát triển giáo dục và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Đ/c Trần Quốc Huy-UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đ/c Trần Quốc Huy-UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Báo cáo nêu rõ, với những nỗ lực của toàn ngành. Đến nay công tác giáo dục trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, mạng lưới cơ sở giáo dục được đầu tư, mở rộng, đã thu hẹp tình trạng phòng học tạm bợ, tăng số lượng phòng học kiên cố trên 41,3%. Mục tiêu phổ cập giáo dục được duy trì, tăng cường bền vững. Hiện nay, tỉnh đang tập trung ưu tiên các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu PCGDMN cho trẻ 5 tuổi. Thông qua các chương trình đào tạo nâng cao, bồi dưỡng thường xuyên; đến nay, có trên 99,8% giáo viên của tỉnh ta đã đạt chuẩn đào tạo sư phạm, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục liên tục tăng cường về số lượng, năng lực lãnh đạo và kỹ năng quản lý.

Đ/c Trương Anh-TUV, Giám đốc Sở GDĐT báo cáo tại hội nghị

Đ/c Trương Anh-TUV, Giám đốc Sở GDĐT báo cáo tại hội nghị

Môi trường giáo dục ngày càng lành mạnh hơn: mô hình “Trường học thân thiện”, “Trường học mới” đã làm thay đổi nhiều hoạt động sư phạm, dân chủ trong trường học được mở rộng, học sinh đang ngày càng trở thành chủ thể trung tâm của các hoạt động giáo dục

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay tỷ lệ học sinh yếu kém các cấp giảm rõ rệt. Năm 2004, chỉ có gần 7% học sinh tốt nghiệp THPT trúng tuyển vào đại học, cao đẳng, đến nay tỷ lệ này tăng lên trên 42%.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Huy đề nghị Sở GDĐT cần tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động cụ thể. Tăng cường sự lãnh đạo, tích cực đổi mới quản lý giáo dục và đổi mới phương pháp dạy, học theo chương trình của Bộ GDĐT. Tiếp tục củng cố, xây dựng, phát triển mạng lưới trường PTDTNT, PTDTBT, học sinh bán trú nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục dân tộc. Phát triển các cơ sở giáo dục không chính quy, từng bước xây dựng xã hội học tập. Khẩn trương xây dựng trường Cao đẳng cộng đồng, xây dựng đội ngũ giảng viên, chương trình bồi dưỡng giáo viên phục vụ đổi mới.

 Bảo Tâm-VP Sở GDĐT