Đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục, ngành Giáo dục tỉnh luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học.

Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện

Nội dung của phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được gắn kết mật thiết với phong trào “Dạy tốt, học tốt”. Mỗi cơ sở giáo dục đề ra nội dung, tiêu chí gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó, các cá nhân đăng ký cam kết, giao ước thi đua, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua, học sinh giỏi, trường học xuất sắc…

Giáo viên Trường THPT Krông Nô tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm nhằm tăng cường tính tích cực, chủ động

Ở bậc mầm non, phong trào thi đua thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới được triển khai mạnh mẽ. Việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đạt kết quả cao. Toàn tỉnh hiện có 71/71 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi.

Nhiều phong trào thi đua được lồng ghép vào công tác chuyên môn như chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”. Các nhà trường chú trọng triển khai xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học”, phù hợp với lứa tuổi. Các cơ sở mầm non tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Qua các phong trào thi đua, ngành Giáo dục kịp thời động viên, khen thưởng, khích lệ những tập thể, cá nhân giáo viên tích cực đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Điển hình, trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đã có 2 giáo viên được Bộ Giáo dục- Đào tạo tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục mầm non gồm: cô Đỗ Thị Ánh Hồng, Hiệu trưởng Trường mầm non Họa Mi, xã Đắk D’rô (Krông Nô); cô Trần Thị Minh Nguyệt, giáo viên Trường mầm non Hoa Mai, xã Đắk Búk So (Tuy Đức)…

Phát huy tính tích cực của học sinh

Ở bậc tiểu học, các phong trào thi đua được đa dạng hóa trong các hoạt động, hình thức tổ chức dạy học nhằm khơi dậy hứng thú học tập, phát huy tính tích cực của học sinh. Giáo viên vận dụng linh hoạt và có hiệu quả nhiều phương pháp dạy học tích cực như: bàn tay nặn bột, sử dụng sơ đồ tư duy, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa cho học sinh…

Điển hình,Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm ở xã Kiến Thành (Đắk R’lấp) đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức được nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy năng lực, phẩm chất của người học, nhất là việc áp dụng các phương pháp hiện đại trong việc dạy môn tiếng Anh. Trường tiểu học Lê Lợi ở xã Nam Xuân (Krông Nô) thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp…

Ở bậc THCS và THPT, việc triển khai các phong trào thi đua thông qua lồng ghép vào kế hoạch giáo dục, chương trình các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Nổi bật có các đơn vị như Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí  Thanh (Gia Nghĩa), Trường THPT Trường Chinh ở xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp), Trường THPT Krông Nô (Krông Nô)…

Nhờ tích cực đổi mới phương pháp dạy học, giai đoạn 2015-2020, học sinh thi đậu tốt nghiệp THPT quốc gia đạt tỷ lệ bình quân trên 90% của cả nước. Nhiều học sinh đậu cao đẳng, đại học tổ hợp các khối với số điểm rất cao từ 25,45 điểm đến 28,3 điểm…

Tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngành Giáo dục đã được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, bảo đảm các điều kiện dạy và học ngày càng tốt hơn. Chính quyền và người dân trong tỉnh tích cực huy động các nguồn lực, kết hợp linh hoạt các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thu hẹp tình trạng phòng học tạm bợ, tăng dần số lượng phòng học kiên cố.

Nhiều cá nhân, tập thể được Bộ Giáo dục-Đào tạo tặng Cờ thi đua vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua

Đến nay 100% trường học đã có phòng máy vi tính hoặc máy vi tính được nối mạng Internet, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý và dạy học. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm đúng mức. Hàng năm, ngành Giáo dục đều tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp giảng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đổi mới kiểm tra, đánh giá ở các cấp học.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên được quan tâm bồi dưỡng về nhận thức chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ trong công tác lãnh đạo, quản lý… Các chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là động viên hỗ trợ những cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cơ sở, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc. Giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã có 1.210 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 49 cán bộ quản lý mầm non, tiểu học đạt danh hiệu cán bộ quản lý giỏi. Từ các phong trào thi đua đã tạo được động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo http://baodaknong.org.vn/