Đề xuất cách tính phụ cấp độc hại cho nhà giáo dạy nghề

Lượt xem:

Đọc bài viết

new-docs

Tại dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 9/10/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất cách tính, hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành.

Theo Nghị định số 113/2015/NĐ-CP, nhà giáo dạy thực hành, dạy tích hợp (nhà giáo dạy thực hành) tại phòng thực hành, xưởng thực hành của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với những ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có một trong các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sau sẽ được hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

1- Tiếp xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc; dạy thực hành ở môi trường dễ bị lây nhiễm, mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định;

2- Dạy thực hành trong môi trường chịu áp suất cao hoặc thiếu dưỡng khí, nơi quá nóng hoặc quá lạnh vượt quá tiêu chuẩn cho phép;

3- Dạy thực hành những ngành, nghề học phát sinh tiếng ồn lớn hoặc ở nơi có độ rung liên tục với tần số cao vượt quá tiêu chuẩn an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phép;

4- Dạy thực hành ở môi trường có phóng xạ, tia bức xạ hoặc điện từ trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Mức phụ cấp được tính từ 0,1 – 0,4 tùy mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể cách tính tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như sau:

Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng x Mức lương cơ sở) / [Số giờ dạy định mức trong năm/12 (tháng)] x Số giờ dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế trong tháng.

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn F là nhà giáo dạy thực hành nghề Hàn tại xưởng thực hành của trường (tiếp xúc trực tiếp với khí độc) thì mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng là 0,1; mức lương cơ sở 1.210.000 đồng; số giờ dạy định mức trong năm là 480 giờ; số giờ thực hành thực tế trong tháng là 30 giờ. Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà Ông Nguyễn Văn F được hưởng hàng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (0,1 x 1.210.000 đồng) / [480 giờ / 12 (tháng)] x 30 giờ = 90.750 đồng.

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị G là nhà giáo dạy thực hành nghề Hàn trong hầm tàu, hầm xà lan (tiếp xúc trực tiếp với khí độc và môi trường thiếu dưỡng khí) thì mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng là 0,2; mức lương cơ sở 1.210.000 đồng; số giờ dạy định mức trong năm là 480 giờ; số giờ thực hành thực tế trong tháng là 30 giờ. Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà Bà Nguyễn Thị G được hưởng hàng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (0,2 x 1.210.000 đồng) / [480 giờ / 12 (tháng)] x 30 giờ = 181.500 đồng.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây:

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/congdan/DuThaoVanBan?_piref135_27935_135_27927_27927.mode=reply&_piref135_27935_135_27927_27927.id=1628

Nguồn chinhphu.vn