Đẩy mạnh thực hiện “3 công khai” tại các cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, minh bạch hóa hoạt động tài chính và các thông tin liên quan, trong những năm qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân (Thông tư 09) một cách tương đối đồng bộ, hiệu quả. 

390390centertopcenter4306ACE551F868E7108586C492F08F85

Theo nội dung, tinh thần của Thông tư 09 thì các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân phải thực hiện tốt 3 công khai gồm: Công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục; thu, chi tài chính. Thông tư cũng nêu rõ hình thức, thời điểm công khai; trách nhiệm, quyền hạn lãnh đạo nhà trường, hội cha mẹ phụ huynh học sinh…

Theo Sở Giáo dục và Đạo tạo thì hàng năm, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đều đã xây dựng chương trình, nội dung hoạt động trên cơ sở “3 công khai” để thực hiện. Hình thức công khai được các trường thực hiện thông qua hội nghị phụ huynh học sinh, trên các bảng niêm yết công khai của trường. Nhiều đơn vị trường học còn đưa các nội dung trên lên trang thông tin điện tử của nhà trường để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

Từ đây, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất trường lớp, nhất là các khoản thu, chi tài chính của các đơn vị trường học được công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho phụ huynh tăng cường giám sát, phản ánh khi thấy những bất cập phát sinh. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, việc thực hiện “3 công khai” tại một số cơ sở giáo dục hiện vẫn thực hiện theo kiểu hình thức như nội dung công khai chưa đầy đủ, kịp thời; thời điểm, hình thức công khai chưa thực sự phù hợp dẫn đến hạn chế dân chủ, che dấu vi phạm.

Đơn cử như qua kiểm tra của cơ quan chức năng, một số cơ sở giáo dục thời gian qua còn có tình trạng lạm thu, vi phạm nguyên tắc thu chi tài chính bằng việc phớp lờ công khai một số danh mục thu, chi. Chất lượng giáo dục chưa được các trường cập nhật thường xuyên, hình thức công khai mang tính chung chung nên phụ huynh rất khó nắm bắt về chất lượng giáo viên, dụng cụ dạy học, chất lượng phòng học và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các trường tổ chức học bán trú, nội trú.

Vì thế, việc đẩy mạnh thực hiện “3 công khai” đang được ngành giáo dục tỉnh tiếp tục quan tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học đường công khai, minh bạch.