DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ĐƯỢC PHÉP TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Trung tâm Giáo dục thường xuyên, ngoại ngữ, tin học tỉnh Đắk Nông (Quyết định số 1096/QĐ-SGDĐT)
  2. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Tây Nguyên (Quyết định số 397/QĐ-SGDĐT)

QĐ 1096:

QĐ 397:

image_print