Đắk Nông chọn được 16 đầu sách giáo khoa lớp 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục-Đào tạo Đắk Nông vừa công bố danh mục 16 đầu sách giáo khoa được lựa chọn trong tổng số đầu sách giáo khoa do Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành.

Trong số 16 đầu sách, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ chọn ra 9 đầu sách, tương ứng với 9 môn học của lớp 1 để áp dụng dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ở thị trấn Đắk Mil (Đắk Mil) nghiên cứu để đề xuất chọn sách giáo khoa mới

Việc lựa chọn 16 đầu sách ở các bộ môn dựa trên kết quả nghiên cứu, khảo sát nhu cầu sử dụng của các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả tổng hợp, có những môn được chọn nhiều đầu sách cùng lúc, các trường có thể chọn một trong số những đầu sách này để đăng ký áp dụng dạy học ở đơn vị mình.

Như vậy, tùy thuộc vào sự lựa chọn, các trường có thể có những bộ sách giống hoặc khác nhau. Một số môn được chọn nhiều đầu sách như: 1 Tiếng Việt, 1 Toán, 1 Âm nhạc, 1 Mỹ thuật, 1 Hoạt động trải nghiệm, 1 tiếng Anh…

Trong số đầu sách được chọn có 15 đầu sách của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam với tên lô gô bộ sách là Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời mới sáng tạo. Riêng môn tiếng Anh có 2 đầu sách gồm 1 tiếng Anh và 1 tiếng Anh I-lean Smart Star của Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi công bố 16 đầu sách được lựa chọn, các trường tiến hành đăng ký nhu cầu. Trên cơ sở đó, các nhà xuất bản sẽ tiến hành tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới và tổng hợp nhu cầu để in ấn, cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời trước năm học mới.

Việc tập huấn sử dụng sách giáo khoa mới được thực hiện theo 3 hình thức gồm trực tiếp, qua mạng, tự tập huấn. Các nhà xuất bản có sách được chọn sẽ hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý trong quá trình sử dụng sách.