Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2017-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 27/4/2017, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2019. Về dự Đại hội có các đồng chí đại diện Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, đai diện Đoàn khối các cơ quan tỉnh và toàn thể đoàn viên Đoàn cơ sở.

a3

Văn nghệ chào mừng

Nhiệm kỳ 2014-2017, Đoàn cơ sở luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, của Đoàn khối; sự phối hợp nhiệt tình, có hiệu quả của các đoàn thể trong cơ quan đã tạo điều kiện cho Đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Đoàn; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị…vv. Thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các đơn vị kết nghĩa như Bon Bu Đách; trường Mầm non Hoa Mai, xã Đăk R’tih, đồn Biên phòng Bu Prăng các dịp tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, tết Trung thu,…làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn rèn luyện đoàn viên có kế hoạch và biện pháp để bồi dưỡng đối tượng Đảng trong tổ chức Đoàn, qua đó phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng.

a2

Đ/c Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu Đại hội

Để phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ 2014-2017,  với tinh thần đoàn kết, phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, quyết tâm xây dựng Đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra. Nhiệm kỳ 2017-2019, Đoàn cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, truyền thống anh hùng của dân tộc, xây dựng lối sống trong sạch, nếp sống văn hóa lành mạnh cho đoàn viên; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về công tác đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục theo tinh thần Nghi quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực; phấn đấu cuối nhiệm kỳ, Đoàn cơ sở có 1-2 sáng kiến kinh nghiệm về các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục tỉnh nhà được áp dụng có hiệu quả; tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Biên giới hải đảo”, “Làm công tác xã hội từ thiện”, tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị kết nghĩa…thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tạo điều kiện cho đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Đại hội đã bầu ra 05 đoàn viên có đủ năng lực, phẩm chất vào BCH Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019.

a1

BCH nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt Đại hội

Với ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2017-2019, với tinh thần đoàn kết sáng tạo và trách nhiệm, Đoàn cơ sở sẽ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, quyết tâm xây dựng Đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy và cơ quan giao phó.

Đoàn Thanh niên