Đại hội Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22/01, Công đoàn cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Sở GDĐT tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2016-2020.

 Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Toàn – TUV, Giám đốc Sở GDĐT; đồng chí Phan Thanh Thái – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh cùng toàn thể các đồng chí công đoàn viên Công đoàn Cơ quan Sở GDĐT.

IMG_4883

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn – TUV, GĐ Sở GDĐT chỉ đạo Đại hội

 Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua các văn bản gồm: Báo cáo trình Đại hội của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan nhiệm kỳ 2012 – 2015; phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2016- 2020.

Đại hội đã bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn cơ quan Sở góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Sở và góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Huy động, động viên toàn thể Công đoàn viên phát huy sức mạnh của tổ chức Công đoàn vận động Công đoàn viên tích cực tham gia thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động chính trị – xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Công đoàn viên.

IMG_4899

BCH Công đoàn VP Sở nhiệm kỳ 2016-2020

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc Sở đã yêu cầu các đồng chí Công đoàn viên tập trung trí tuệ, nghiên cứu các văn kiện của Đại hội, đóng góp những ý kiến thiết thực, cụ thể, đưa ra các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn tại cơ quan Sở GDĐT trong nhiệm kỳ 2016-2020 đồng thời tập trung trí tuệ, dân chủ để bầu ra một Ban chấp hành Công đoàn khóa mới để triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ công tác Công đoàn cơ quan Sở.

IMG_4906

Đồng chí Phan Thanh Thái – Chủ tịch Công đoàn GD tỉnh tặng bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các đồng chí có thành tích xuất sắc

 Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và 3 đồng chí tham gia Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan Sở nhiệm kỳ 2016-2020.

IMG_4909

Đồng chí Nguyễn Văn Hoà – PGĐ Sở tặng giấy khen cho các Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại Đại hội, cũng đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.