DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC ĐƯỢC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Lượt xem:

  TT Tên cơ sở TH, NN Huyện (TX) Năm thành lập 1. TT NN – TH TỈNH Thị xã Gia Nghĩa 2010 2. TT Ngoại ngữ VISION Thị xã Gia Nghĩa 18/04/2014 3. TT Ngoại ngữ Khai Minh Xã Nhân cơ, huyện ĐăkR’Lấp 18/08/2014 4. TT NN New Star Thị xã Gia Nghĩa 23/03/2015 5. TT NN New Star cơ sở 2 Xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’Lấp 25/09/2017 [...]