Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đồng hành cùng 140 học sinh nghèo Đắk Nông vượt khó

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động với phương châm “Trong bất cứ hoàn cảnh nào không để học sinh bị bỏ lại phía sau”. Tại tỉnh Đắk Nông, chương trình đã kịp thời giúp đỡ những học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có máy tính để học tập trực tuyến.
Nguồn: truyền hình Quốc hội