“Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm giúp cộng đồng người dùng nhận biết, ứng xử phù hợp và góp phần chung tay loại trừ tin giả, tin sai sự thật trên mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung sau:

  1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành. Truy cập vào Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ: https://daknong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/tuyen-truyen-pho-bien-cam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang-353773
  2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành tại Quyết định số 874/QĐ – BTTTT  ngày 17/6/2021