Các huyện thuộc diện 30a được hỗ trợ trên 18 tỷ đồng đầu tư hạ tầng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Các huyện Đắk Glong,Tuy Đức được Chính phủ phê duyệt là huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 – 2020, được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư hạ tầng nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP (huyện 30a). Để cụ thể hóa, tỉnh đã có quyết định phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững đối với 2 huyện trên giai đoạn 2019-2020 với tổng vốn đầu tư 18 tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, về hạ tầng, hai huyện đã được đầu tư thực hiện 39 công trình; trong đó có 21 công trình giao thông, 2 công trình thủy lợi, 14 công trình trường học và 2 công trình nhà văn hóa cộng đồng. Hai huyện cũng được hỗ trợ xây dựng 6 dự án sinh kế với 1.372 hộ dân được hỗ trợ (Đắk Glong); xây dựng các dự án với 5.152 hộ được hưởng lợi (Tuy Đức).

Hưởng lợi từ Chương trình 30a, Trường mầm non Hoa Sen ở xã Đắk P’lao (Đắk Glong) được đầu tư xây dựng 2 phòng học

Ngoài ra, các hộ nghèo còn được hỗ trợ vật tư, máy móc, phân bón, cây giống, tuyển sinh và đào tạo nghề, hướng nghiệp như: kỹ thuật chăn nuôi – thú y, kỹ thuật trồng trọt – bảo vệ thực vật, dệt thổ cẩm, sửa máy nông nghiệp, tin học. Sau đào tạo, đại đa số học viên đều áp dụng kiến thức đã học vào canh tác, sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trước lúc học nghề. Nhìn chung, các nghề đào tạo được đánh giá là thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân, góp phần giảm nghèo tại địa phương.

Từ Chương trình 30a, trong giai đoạn 2018 – 2020, huyện Đắk Glong đã thực hiện hỗ trợ 2,6 tỷ đồng, xây dựng 7 mô hình giảm nghèo, với 138 hộ nghèo, cận nghèo tham gia. Huyện Tuy Đức thực hiện hỗ trợ 22 tỷ đồng, xây dựng 24 mô hình, với 291 hộ nghèo tham gia.

Theo: baodaknong.org.vn