Bảo đảm đầy đủ sách giáo khoa phục vụ giáo viên, học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tại Công văn 4433 UBND-KGVX ngày 4/8, UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về danh mục sách giáo khoa sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông và chấn chỉnh tình trạng giới thiệu sách tham khảo trái quy định.

Cụ thể,  Sở GD-ĐT, UBND các huyện, TP. Gia Nghĩa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thông báo và niêm yết công khai về Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh đã được lựa chọn đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

Đặc biệt, công văn yêu cầu ngành GD-ĐT thực hiện nghiêm Chỉ thị số 643 ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Trong đó, lưu ý về trách nhiệm của thủ trưởng và giáo viên các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 4 Điều 5, Thông tư số 21 ngày 7/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: “Giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kì hình thức nào”.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản, không viết, vẽ để sách giáo khoa được sử dụng cho năm học tiếp theo. Cơ sở giáo dục bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho thư viện của nhà trường, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

Đồng thời, ngành giáo dục phối hợp với các ban, ngành liên quan, địa phương thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đắk Nông phối hợp với các Nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn để cung ứng đầy đủ sách giáo khoa phục vụ cho nhu cầu của giáo viên, học sinh; tránh tình trạng thiếu sách giáo khoa và dụng cụ học tập trên địa bàn tỉnh.

Cục Quản lý thị trường Đắk Nông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với mặt hàng sách giáo khoa, xuất bản phẩm, đồ dùng học tập không bảo đảm chất lượng và xử lý kịp thời sách giáo khoa in lậu.

Cùng với thông báo danh mục sách giáo khoa, các cơ quan báo chí tỉnh tuyên truyền tác hại của việc sử dụng sách giáo khoa, xuất bản phẩm là hàng giả, sao chép lậu, không đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ; đồng thời, thông tin các địa chỉ phân phối sách của Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học trên địa bàn tỉnh.

http://baodaknong.org.vn/