Tập huấn công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22/6/2023, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023.

Hội nghị tập huấn nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác PCGD-XM của địa phương năm 2022; Hoàn thiện hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, thống kê, báo cáo; thống nhất nội dung quản lý; thống nhất quy trình, quy định, thời gian trên hệ thống. Quản trị cơ sở dữ liệu, công tác cập nhật dữ liệu, công tác trích xuất dữ liệu, thống kê, báo cáo theo các biểu mẫu.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, các học viên sẽ được tập huấn công tác quản trị cơ sở dữ liệu, cập nhật dữ liệu, trích xuất dữ liệu, thống kê, báo cáo theo các biểu mẫu. Tập huấn các nội dung phần mềm, số liệu trong phần mềm quản lý PCGD-XMC phù hợp với thực tế, trao đổi kinh nghiệm sử dụng và xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác nhập liệu. Hướng dẫn công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ PCGD-XMC; định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công tác PCGD-XMC tại địa phương; nhằm duy trì kết quả đạt được theo các tiêu chuẩn, đảm bảo dữ liệu trùng khớp, chính xác, đầy đủ trên hệ thống thông tin PCGD-XMC. Triển khai các nội dung Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 25/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Hướng dẫn công tác hồ sơ PCGD-XMC và chuẩn bị các nội dung để đón Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 1410/QĐ-BGDĐT ngày 18/5/2023 về việc kiểm tra công nhận tỉnh Đắk Nông đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1, năm 2022.

Qua đó, trên cơ sở số liệu về các đối tượng mù chữ ở địa phương, các Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác huy động ra lớp; tổ chức các lớp xóa mù chữ và phổ cập trung học cơ sở. Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 22 đến hết ngày 23/6/2023.

 

                                         Tin và ảnh: Nguyễn Đức Chính

                                         (Phòng giáo dục thường xuyên-Chính trị, tư tưởng)