Hội nghị cán bộ chủ chốt về chọn lựa cán bộ tạo nguồn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch số 90/KH-SGDĐT ngày 22/10/2021 về tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; ngày 22/12/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về chọn lựa cán bộ tạo nguồn; thầy Nguyễn Văn Toàn, Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị còn có sự tham gia của 31 Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, các Trưởng phòng, chánh văn phòng, Chánh thanh tra Sở, Trưởng các tổ chức đoàn thể cùng tham gia chọn lựa các cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện về năng lực, đạo đức, lối sống để tạo nguồn cán bộ cho Tỉnh nhà đến năm 2035.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, TUV, Giám đốc Sở GDĐT phát biểu tại Hội nghị

 

image_print