Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông