Tuần 52

Lượt xem:


 

Thứ 2 Buổi sáng

Họp Giao ban tại phòng họp

Buổi chiều

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động

Thứ 3 Buổi sáng

Cùng Đoàn công tác Bộ GDĐT làm việc với một số đơn vị có học sinh khuyết tật tại thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk R’Lấp

Buổi chiều

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thứ 4 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 5 Buổi sáng

Đ/c Giám đốc Sở Dự Hội nghị tại Bộ chỉ huy QS tỉnh

Buổi chiều
Thứ 6 Buổi sáng

Đ/c Giám đốc Sở Dự Hội nghị trực tuyến tại UBND tỉnh

Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều