Tuần 51

Lượt xem:


 

Thứ 2 Buổi sáng

8h Đ/c Trần Sĩ Thành – P. Giám đốc họp tại TTHN

Buổi chiều
Thứ 3 Buổi sáng

7h 30′ Đ/c Phan Thanh Hải – P. GĐ họp tại TTHN

Lãnh đạo Sở, ĐUV học Nghị Quyết tại TTHN

Đ/c Trần Sĩ Thành – P.GD đi kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục tại huyện Tuy Đức

Buổi chiều
Thứ 4 Buổi sáng

Đ/c Nguyễn Văn Toàn – Giám đốc họp tại Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Đ/c Trần Sĩ Thành – P.GD đi kiểm tra công nhận kết quả phổ cập giáo dục tại huyện Đắk R’lấp

Buổi chiều
Thứ 5 Buổi sáng

7h Đ/c Nguyễn Văn Toàn – GĐ SGDĐT tham gia viếng Nghĩa trang liệt sĩ

Buổi chiều
Thứ 6 Buổi sáng

Tổ chức thi tuyển chức danh Hiệu trưởng trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh phần thi trình bày đề án

Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều