tuần 47

Lượt xem:


 

Thứ 2 Buổi sáng

Dự lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường THPT Gia Nghĩa

Dự lễ chào mừng 20/11 tại trường THPT Gia Nghĩa

Buổi chiều
Thứ 3 Buổi sáng
Buổi chiều

Họp tại HĐND và UBND tỉnh

Thứ 4 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 5 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 6 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều