Lichh công tác tuần (13/6-19/6/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Dự kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở; Đ/c Hải-PGĐ

Tham dự tập huấn thanh tra thi tại Quy Nhơn; Đ/c Hải-PGĐ

13h30: dự họp tại UBND tỉnh; Giám đốc Sở
Thứ 3 Dự diễn tập tại Đắk Mil; Đ/c Thành-PGĐ
14h00: Họp kiểm tra và tham gia hoạt động giám sát tại Ban thường vụ Tỉnh ủy; Giám đốc Sở
Thứ 4
14h00: Họp BCĐ thi TN THPT tại UBND tỉnh; Giám đốc và các thành phần theo Giấy mời
Thứ 5 8h00: Làm việc tại huyện ủy Tuy Đức; GIám đốc
Thứ 6 8h00: Họp HĐND tỉnh tại TT Hội nghị tỉnh; Giám đốc
14h00: Làm việc với trường ĐH QT tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ
Thứ 7 8h00: dự họp KHối thi đua số 1 tại THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh; Đ/c Hải-PGĐ
Chủ nhật