Lịch công tác Tuần 48

Lượt xem:


 

Thứ 2 Buổi sáng

Họp giao ban tại phòng họp

Buổi chiều
Thứ 3 Buổi sáng

Tiếp xúc cử tri tại huyện Đắk Mil

Tập huấn công tác KĐCL tại tỉnh Đắk Lắk

Buổi chiều

Tiếp xúc cử tri tại huyện Đắk Song

Dự buổi giới thiệu tác phẩm văn học tại Tỉnh ủy

Thứ 4 Buổi sáng

Tiếp xúc cử tri lại huyện Đắk Rlấp

Buổi chiều

Tiếp xúc cử tri lại huyện Đắk GLong

Thứ 5 Buổi sáng

Tiếp xúc cử tri tại huyện Krông Nô

Buổi chiều

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cư Jút

Thứ 6 Buổi sáng

Kiểm tra tại trường Tư thục THCS-THPT Trương Vĩnh Ký

Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều