Lịch lãnh đạo Sở tháng 12 (Từ ngày 04/12-10/12/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: Chào cở

8h0: Học Nghị quyết TW tại TT Hội nghị tỉnh; BC Đảng ủy

Thứ 3 7h30: Dự diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu dùng tại TTHN tỉnh; Đ/c Thành-PGD

8h00: Dự HN đối ngoại thỏa thuận quốc tế qua Zoom

13h30: Dự HN đối thoại với nông dân tại TTHN tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

14h30: Tham gia làm việc với đoàn KT BCĐ tại UBND tỉnh; Đ/c Thu-PGĐ

Thứ 4 8h00: Hop giao ban; Họp Đảng ủy
Thứ 5 8h00: Dự tập huấn nâng cao nhận thức biến đổi khí hậu tại 19/8; VP
14h00: Dự HN đánh giá thực hiện bình đẳng giới tại TTNN-Tin học; Đ/c Thu-PGĐ
Thứ 6 8h00: Dự HN BCV TW tháng 12 tại Tỉnh ủy;

8h00: Dự HN BCV trực tuyến tháng 12 tại Đảng ủy khối

Thứ 7
Chủ nhật