Lịch công tác tuần từ ngày (28/3 đến 03/4/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: giao ban Sở GDĐT
Thứ 3 8h00: làm việc với huyện Đắk Glong, đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4 8h00: Họp thẩm định đề tài LSĐP tại Tỉnh ủy, Đ/c Hải-PGĐ
13h30: dự họp trực tuyến tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 5
Thứ 6 9h00: Họp tại UBND tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: HN giao ban báo chí tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

Thứ 7
Chủ nhật