Lịch công tác tuần tháng 8 (từ 29/8 đến 04/9/2022)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban Sở

7h30: dự HN tổng kết NH tại Thành ủy; Đ/c Hải-PGĐ

14h00: Dự HN sơ kết kết luận 01 tại TTHN tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

15h00: Trao QĐ phụ trách trường DTNT Đăk Song; Giám đốc và phòng TCCB-TC

Thứ 3
Công bố QĐ bổ nhiệm CBQL tại DTNT Tuy Đức; Giám đốc, TCCB-TC
Thứ 4 8h00: Họp đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở tại phòng họp; Đ/c Thành=PGĐ
Thứ 5 Nghỉ lễ
Thứ 6 Nghỉ lễ
Thứ 7 Nghỉ lễ
Chủ nhật Nghỉ lễ